Határoknélkül
INSIGHT Projekt

INSIGHT Projekt

Insight Projekt

  1.  Projekt Indító találkozó – Szófia, Bulgária – 2011.november 20-23.

Az Európai Unió támogatásával 2011 és 2013 között INSIGHT-“Egyénre szabott képzés új szakképzettség megszerzésére és a foglalkoztatási kompetenciák fejlesztésére” (ref. szám: 2011-1-GB2-LEO05-05460) elnevezésű projekt a Leonardo da Vinci-Innováció transzfer pályázatok keretén belül valósul meg.

A projekt célja, hogy a partner országokban egy olyan innovatív képzési anyagot hozzanak létre, mely összehangolt támogatást ad a leghátrányosabb helyzetben lévő munkanélküliek számára, hogy könnyebben találjanak munkát, ezáltal csökkentve globális gazdasági válság hatásait az adott országokban. A megelőző felmérések alapján ezek a kiemelt munkanélküli csoportok a pályakezdő – 25 év alatti fiatalok, az idősebb, 45 év feletti korosztály, a külföldi bevándorlók és gyermekeik illetve a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetben lévő rétegek.

A konzorciumban hét ország hét szervezete vesz részt—EuroPartnership Agency – Egyesült Királyság, European Center for Quality Ltd. – Bulgária, Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais – Portugália, Institut Supérieur d’Electronique de Paris – Franciaország, Vilniaus Kolegija/Alkalmazott tudományok Egyeteme – Litvánia, Centre for Lifelong Learning in Sudurnes – Izland, és Határtalanul Iroda Kft. – Magyarország.

A konzorciumi partnerek első találkozója 2011. november 20-23. között volt Szófiában, Bulgáriában. A találkozó a partnerintézmények bemutatkozásával indult, ahol valamennyi szervezet összefoglalta mivel foglalkozik és milyen szerepe, feladatai lesznek a projekt során.

A partnerek egyeztették a projekt felépítését, az elkövetkezendő tennivalókat, felállították a határidőket és kijelölték a felelősöket. Első lépésként valamennyi országban mély kutatást végeztek a munkaerő piaci helyzetről, tendenciákról, munkanélküliek helyzetéről illetve felkutatták az elérhető képzési lehetőségeket, és a sarkalatos problémákat. Ezek a tanulmányok adják majd a kiindulópontját a további lépéseknek, és a fejlesztendő tananyag egészének. A találkozó remek hangulatban és roppant hatékonyan zajlott, kitűzésre került a 2. projekt meeting időpontja, ami a litvániai Vilniusban lesz 2012 áprilisában.

meeting sofia sofia meeting 1st meeting

2. Projekt meeting – Vilnius,Litvánia -2012. április 2-3.

Az INSIGHT projekt második találkozója Vilniusban, Litvániában került megrendezésre. A partnerek az elmúlt időszakban workshopokat, személyes csoportos interjúkat szervezetek az adott országok kompetens piaci képviselőivel , tanácsadó irodáival, hivatalokkal szorosan együttműködve. A megvitatandó téma a munkanélküliek helyzete volt, a jelenlegi piaci elvárások, legfontosabb kompetenciák megjelölésével, illetve a munkaerőpiacon elvárt készségek, képességek felkutatásával.

A partnerek 3 különböző gazdasági szektor munkaerőpiaci szükségleteit elemezték saját országaikban – Szociális munka, Adminisztráció és Üzleti szolgáltatások— a munkaerő kereslet illetve a legfontosabb készségek szempontjából, melyeket ezek a munkaterületek megkövetelnek. Azért, hogy alapos és átfogó képet adhassunk, minden elemzést a kompetens piaci képviselőkkel való szoros együttműködés során nyert információra alapoztuk – Kutató szervezetek, Társadalmi és gazdasági partnerek, cégek, munkaügyi központok HR specialisták és hivatalok.

A kapott információk alapján meghatározott tulajdonságokat egy összesítő táblázatba rendezve egy olyan mátrixot kaptak a partnerek, mely egyértelműen megmutatja, hogy melyik országban milyen elvárásokat támasztanak a jövőbeni munkavállalók elél, illetve milyen készségeket szükséges fejleszteni ahhoz, hogy egy munkakereső hatékonyan tudjon érvényesülni a munkaerőpiacon, megfelelően helyt tudjon állni a munkakeresés különböző fázisaiban.

A kutatásról bővebben az INSIGHT projekt weboldalán olvashatnak:

www.insight-training.eu

Vilnius_2012_2 Vilnius meeting

 

3. Projekt találkozó –Coimbra, Portugália – 2012. október 11-12

Az INSIGHT projekt célja, hogy a partner országokban egy olyan innovatív képzési anyagot hozzanak létre, mely összehangolt támogatást ad a leghátrányosabb helyzetben lévő munkanélküliek számára, hogy könnyebben találjanak munkát, ezáltal csökkentve globális gazdasági válság hatásait az adott országokban. A projekt alapjául egy JobTool elnevezésű projekt szolgált, amit sikeresen alkalmaztak már több uniós országban. Ezt az anyagot felhasználva, kiegészítve és az új partnerség országaink sajátosságaira formálva egy megújult képzés jön létre, melyet mind a célcsoport tagjai, mind a velük összeköttetésben lévő piaci képviselők figyelmébe szeretnénk ajánlani.

Az egyik lényeges kiegészítés a munkavállalás jogi háttere, melyről alapos felmérést készítettek a partnerországok.

A harmadik projekt meeting az Vilniusban lezajlott találkozó alkalmával egyeztetettek alapján elkészített ország jelentések összefoglalójával kezdődtek, melyekben a munkavállalás jogi hátterét elemezték a partnerek valamennyi érintett országban. A jogi vonatkozások számos pontban különböznek az Unió országain belül, melyeket az elkészült jelentésekben foglaltak össze a partnerek. A leglényegesebb tudnivalókkal kerül kiegészítésre a projekt tananyag, hogy kizárólag a legfrissebb információkat kapják a képzésen résztvevők.

Ezt követően a rövid összefoglaló volt a projekt weboldalával kapcsolatban, majd a problémás területek átbeszélésére is sor került. A partnerek ismét egyeztették és véglegesítették az INSIGHT képzési csomag feladatait és a munkavállalás folyamatának lépéseit kiegészítették számos naprakész szakmai kérdéssel.

 A projekt pénzügyi elszámolásával kapcsolatos kérdéseket is megvitatták a partnerek a projektvezető angol partner moderálásával. A partnerek kijelölték a következő meeting időpontját, ami 2013. májusában lesz Párizsban.

IMG_4131 IMG_4132 Portugália 016

4. Projekt meeting 2013 május 27-28.

Az INSIGHT képzést a világválság következtében a legnehezebb helyzetben került rétegeknek hoztuk létre azzal a céllal, hogy segítse és támogassa a célcsoport tudásának és képességeinek növelésé. A kurzuson való részvétel hozzájárul motivációjuk és öntudatuk növeléséhez, ösztönzi a résztvevőket, hogy megszerezzék a munkaerőpiac által megkívánt képességeket, összegyűjtsék és fejlesszék a munkakeresési képességeiket, valamint kiterjesszék személyes tudásuk és szakképzettségük tárházát.

Az INSIGHT egy olyan eszköz, amely a legfrissebb tudást ülteti át az elméletből a gyakorlatba, egy olyan képzési módszeren keresztül, amely egyesíti a tanácsadás, a képzés és munkakeresés folyamatait egyetlen, integrált megközelítésben.

A projekt megvalósítás ezen a szintjén a képzési csomag már elkészült, és valamennyi partnerországban már zajlanak a próbaképzések. A találkozó alkalmával valamennyi partner beszámolt a megvalósult képzési alkalmak során szerzett tapasztalatokról, az esetleges módosítási, változtatási lépésekről. A résztvevő 7 országban több mint 80 25 év alatti, 45 év feletti, külföldi bevándorló és társadalmilag-gazdaságilag hátrányos helyzetű munkakereső vesz részt. Hamarosan az interaktív feladatok és a képzés folyamatát kiegészítő fórum is elérhető lesz a projekt honlapján. A projekt eredményeinek terjesztésére tett lépésként a projekt oldal és a partnerek weboldalain túl már a közösségi hálókon is megtalálható a projekt.

A meeting során a partnerek előkészítették a következő eseményt, a Projekt Záró konferenciáját, amely az angliai Plymouthban lesz 2013. szeptemberében.

 

Párizs 138 Párizs 139 Párizs 169

5. Záró konferencia és projekt meeting – Plymouth, Egyesült Királyság – 2013.09.26-27.

Az ötödik projekt meeting 2013. szeptember 26-27-én került megszervezésre Plymouthban, Angliában. Az esemény elsősorban a partnerek pénzügyi elszámolásának frissítésének és a záró beszámolóhoz csatolandó alátámasztó dokumentumok egyeztetésének volt szentelve, de megvitatásra került a projekt eredményeinek fenntartásának biztosítása is. A 4. Partnertalálkozó után megvalósított tevékenységek áttekintése is lezajlott, pl.: A 4. munkacsomag átnézése: Az innovatív eszköz pontosítása és véglegesítése, a próbaképzés folyamata során kiemelt kiegészítések beillesztése.

Az INSIGHT Project végtermékei:

A Kézikönyv a munkakeresés folyamatának fő lépésein megy keresztül, továbbá  praktikus információkat tartalmaz a különböző állásjelentkezési adatlapokkal kapcsolatban, kitöltési útmutatót és Europass CV mintát  is. A Kézikönyvben megtalálható az állásinterjúk során leggyakrabban feltett kérdések is.

Az útmutató hasznos tanácsokat tartalmaz a képzők számára nem csak az egyéni tanulási szakaszokkal de a csoportos foglalkozásokkal kapcsolatban is. Módszertani jegyzetek segítik az egyes szakaszok megszervezését és lebonyolítását, valamint milyen példákat adjunk meg, minden feladat célja és célkitűzése illetve az elvárt tanulási eredmény.

A tananyag elérhető a következő oldalon: www.insight-training.eu

 

Az INSIGHT záró konferencia 2013 szeptember 27-én került megrendezésre az angliai Plymouthban.

A vendégek között voltak:

  • Az Angliában megvalósított próbaképzés valamennyi résztvevője, akik megosztották véleményükat az INSIGHT képzési rendszerről és a képzés során szerzett tapasztalataikat.
  • Valamennyi projekt partner képviselője, akik megosztották tapasztalataikat a projekt megvalósítással kapcsolatban.
  • Különböző cégek képviselői — kis-, közép és nagy vállalkozások
  • Média képviselői

Reméljük, hogy az INSIGHT projekt motiválni fogja Önt is, és segítségére less abban, hogy felfedezze tudását, képességeit és kompetenciáit. Hiszünk abban, hogy a kurzus során elsajátított új dolgok önbizalmat adnak és segítenek abban, hogy sikeresen valósítsa meg karrier elképzeléseit.